`

Privacyverklaring & Cookiegebruik op de website van de Dikke Sloep

 

Contactgegevens:
The boating Experience
Komelkerstrjitte 6
8493 MD Terherne

Rogier Ybma, mede eigenaar van ‘de Dikke Sloep’  is eindverantwoordelijk voor de gegevensbescherming van ‘de Dikke Sloep’ betreffende gegevens die worden verzameld via deze website.
Zij is te bereiken via:

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer je contact met ons wilt kun je ons via WhatsApp of telefoon benaderen.
Vanaf onze website kun je linken naar onze facebookpagina waarbij Facebook jou activiteit kan registreren.
IP adressen slaan wij niet op. Wij registreren bezoeken op onze pagina anoniem.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie bijzondere of gevoelige persoonsgegevens van u te verzamelen (denk hierbij aan persoonsnummers, geboortedata of bankgegevens).

Onze website is toegankelijk voor iedereen, ook voor bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Wij raden ouders wel altijd  aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over u of een minderjarige, neem dan contact met ons op via  dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en uw een passend antwoord op uw vragen te kunnen geven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Wij gebruiken geen van dergelijke computerprogramma’s of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens verkregen vanuit deze website niet langer dan 31 dagen.

  • Wij gebruiken geen contactformulier waarmee gegevens opgeslagen worden.
  • Google analytics  gegevens bewaren wij 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd: aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken nooit gegevens aan derden en als wij dit wel doen, doen wij dit alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en altijd in overleg met u.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.`

Om te zien welke cookies wij gebruiken klikt u hier>

Gebruik van foto’s van personen op onze website
Wij gebruiken op onze website enkele foto’s waarop enkele personen herkenbaar in beeld zijn.
Dit zijn grotendeels foto’s die wij in eigen beheer hebben geproduceerd.  Verder zijn het  aangeschafte stockfoto’s via istockfoto.com

Waar mogelijk hebben wij contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.
Staat u of uw kind op een van deze foto en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met zodat wij de foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS / SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via

Verwerkingsovereenkomst
De AVG stelt dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt vanaf 25 mei 2018 met zijn of haar hostingprovider een ‘verwerkersovereenkomst’ moet aangaan.
Bij ons is deze verwerkingsovereenkomst verzorgd door teKiek! webdesign die ook de hosting van de website verzorgt.

Disclaimer

 

De Dikke Sloep / Boating Experience spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaarden noch Dikke Sloep / Boating Experience, noch de makers van deze website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en / of schade hierdoor.

© Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van Dikke Sloep / Boating Experience

Contact & Reserveren

Reserveringen kun je maken via de website.
Maar je kunt natuurlijk ook een  Whatsapp berichtje sturen via de knop op deze website.

Wil je een offerte op maat? Ook dat kan!

Waar vind je ons?

Klik voor de Route

Reviews

Wat een toffe sloep!

5 juni 2023

Wat een onwijs gave sloep zeg! En de crew doet er echt alles aan om je een absolute topdag te bezorgen!

Hendrika

Onwijs mooie party sloep

5 augustus 2022

Onwijs mooie party sloep. Heerlijke bbq gehad aan boord. Ruimte voor 60 personen, wij waren met 11 personen dus Ruimte genoeg. Schippers weten veel van de omgeving en dat maakt de vaartocht alleen maar leuker en interessanter. Een hele dikke aanrader

Fedor van Grondelle
© Dikke Sloep | Privacybeleid | Cookiebeleid | Disclaimer | Made with by teKiek! webdesign